phạm kiều oanh
trưởng ban cố vấn

Trần Huyền Anh
Cố vấn

Nguyễn Huy Minh
Cố vấn

Phan Duy Quang
Cố vấn

Nguyễn Thành Công
CTO

Công ty TNHH Công nghệ LC VN

Lương Thị Minh Nguyệt
CHR

Trung tâm dạy nghề nhân đạo T&T

Bùi thành long
CFO

Công ty TNHH Đạt Butter

nguyễn thanh phương
CMO

Công ty CP Nông nghiệp Hữu cơ

Tuệ Viên

Nguyễn Thị Lan Hương
CCO

Thương hiệu thời trang Trà Nương

vũ thị liễu
CEO

Công ty CP NCSX & PT Sợi Eco ECOSOI