NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch điện tử Enketnoi.com do CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN KẾT NỐI (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Enketnoi.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Enketnoi.com và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu, buôn bán sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Enketnoi.com.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Enketnoi.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Enketnoi.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Enketnoi.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Enketnoi.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Enketnoi.com

QUY ĐỊNH CHUNG

Tên Miền Sàn Giao dịch Thƣơng mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Enketnoi.com do CÔNG TY CỔ PHẦN ÉN KẾT NỐI phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Enketnoi.com (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Enketnoi.com”)

Định nghĩa chung:

  • Người bán (Nhà cung cấp, đối tác): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Enketnoi.com bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng giới thiệu sản phẩm, giới thiệu về công ty, Đăng bán sản phẩm, thực hiện cung ứng dịch vụ.
  • Ngườii mua/ Khách hàng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên Enketnoi.com. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
  • Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua.

Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Enketnoi.com là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Enketnoi.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Enketnoi.com.

– Khi bạn đăng ký là thành viên của Enketnoi.com, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.

– Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Enketnoi.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Enketnoi.com.