Én kết nối
Én kết nối
Én kết nối

Bạn là cá nhân đang muốn khởi sự, là doanh nhân đang muốn xây dựng doanh nghiệp của mình theo hướng DNXH, bạn là Nhà tài trợ, Tư vấn, Tình nguyện viên hay là Nhà báo, hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe, kết nối và đem đến những cơ hội để các cá nhân, các tổ chức, cộng đồng và các nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ và lan tỏa các sáng kiến xã hội và doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và trong khu vực.

Én thành viên

Tham gia

Tư vấn & TNV

Chuyên gia tư vấn tình nguyện viên

Nhà tài trợ

Tài trợ

Báo chí

Đăng ký nhận tin