CHÍNH SÁCH HỦY ĐƠN, HOÀN TIỀN VÀ ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM 

  1. Chính sách hủy đơn hàng 

Chính sách hủy đơn hàng áp dụng đối với những trường hợp sau:

+ Đơn hàng đã được hệ thống Enketnoi ghi nhận đặt hàng thành công (chưa thanh toán hoặc đã thanh toán) và chưa được giao tới Quý khách hàng nhưng bị huỷ.

+ Đơn hàng được giao tới khách hàng (chưa thanh toán hoặc đã thanh toán) nhưng tại thời điểm nhận hàng, khách hàng từ chối nhận đơn hàng.

Trong trường hợp Quý khách hàng đã nhận sản phẩm và không hài lòng trong quá trình sử dụng, vui lòng tham khảo Chính sách đổi/trả sản phẩm bên dưới để được trợ giúp.

Một đơn hàng có thể bị huỷ do lỗi phát sinh từ Enketnoi hoặc do lỗi phát sinh từ Quý khách hàng. Chính sách áp dụng đối với mỗi trường hợp được nêu cụ thể trong bảng dưới đây.

Việc huỷ đơn hàng phát sinh do lỗi từ Enketnoi  Việc huỷ đơn hàng phát sinh do lỗi từ Quý khách hàng   
Định nghĩa        Một đơn hàng bị huỷ được tính là do lỗi phát sinh từ Enketnoi trong các trường hợp sau:

– Hàng hóa trong kho không đủ cung ứng dẫn tới việc huỷ đơn hàng.

– Hệ thống gặp trục trặc kỹ thuật hoặc các sự cố khác dẫn tới việc không thể hoàn thành đơn hàng.

– Enketnoi giao sai sản phẩm và sai số lượng dẫn tới việc Quý khách hàng từ chối nhận đơn hàng tại thời điểm giao hàng.

– Các trường hợp cụ thể khác theo thoả thuận giữa Quý khách hàng và Enketnoi.

Một đơn hàng bị huỷ được tính là do lỗi phát sinh từ Quý khách hàng trong các trường hợp sau:

– Quý khách hàng nhập sai thông tin nhận hàng, bao gồm: địa chỉ nhận hàng, số điện thoại nhận hàng,…

– Quý khách hàng không còn nhu cầu đối với sản phẩm đã đặt và yêu cầu huỷ đơn hàng.

– Quý khách hàng đặt sai sản phẩm hoặc muốn thay đổi số lượng sản phẩm.

– Quý khách hàng từ chối nhận đơn hàng tại thời điểm giao hàng nhưng không phải do các lỗi phát sinh từ Enketnoi.

– Các trường hợp cụ thể khác theo thoả thuận giữa Quý khách hàng và Enketnoi.

Các điều khoản hủy đơn hàng Đơn hàng bị huỷ do lỗi từ Enketnoi được xử lý theo các điều khoản sau:

– Enketnoi không tính thêm phí hủy đơn hàng.

– Trong trường hợp Quý khách hàng đã thanh toán trước, Enketnoi sẽ chi trả các khoản phí phát sinh do huỷ đơn hàng, bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng và phí thanh toán qua Đối tác Thanh toán trung gian.

– Trong trường hợp có phát sinh phí xử lý đơn hàng và phí vận chuyển, Enketnoi là bên chi trả những khoản phí này.

– Các chi phí phát sinh khác (nếu có) sẽ được Enketnoi thoả thuận phương án giải quyết với Quý khách hàng.

Đơn hàng bị huỷ do lỗi từ Quý khách hàng được xử lý theo các điều khoản sau:

– Enketnoi không tính thêm phí hủy đơn hàng, trừ trường hợp đặc biệt có sự thảo luận và thống nhất về phí huỷ đơn hàng giữa Enketnoi và Quý khách hàng.

– Trong trường hợp Quý khách hàng đã thanh toán trước, Quý khách hàng vui lòng chi trả các khoản phí phát sinh do huỷ đơn hàng, bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng và phí thanh toán qua Đối tác Thanh toán trung gian.

– Trong trường hợp có phát sinh phí xử lý đơn hàng và phí vận chuyển, Quý khách hàng vui lòng thanh toán những khoản phí này.

– Các chi phí phát sinh khác (nếu có) sẽ được Enketnoi thoả thuận phương án giải quyết với Quý khách hàng.

Các điều khoản hoàn tiềnVui lòng tham khảo chính sách hoàn tiền bên dưới
Quy trình huỷ đơn hàng khi chưa giao hàng – Bước 1: Enketnoi gọi điện thông báo huỷ đơn hàng với Quý  khách hàng.

– Bước 2: Enketnoi thảo luận và thống nhất với Quý khách hàng về các điều khoản huỷ đơn hàng.

– Bước 3: Enketnoi chuyển đơn hàng sang trạng thái “huỷ” và không tiến hành việc giao hàng.

– Bước 4: Enketnoi và Quý khách hàng cùng thực hiện các điều khoản huỷ đơn hàng đã cam kết.

– Bước 1: Quý khách hàng thông báo mong muốn huỷ đơn hàng kèm theo lý do cho Enketnoi qua 1 trong 2 phương thức:

038 652 2210

– Bước 2: Enketnoi thảo luận và thống nhất với Quý khách hàng về các điều khoản huỷ đơn hàng.

– Bước 3: Enketnoi chuyển đơn hàng sang trạng thái “huỷ” và không tiến hành việc giao hàng.

– Bước 4: Enketnoi và Quý khách hàng cùng thực hiện các điều khoản huỷ đơn hàng đã cam kết.

Quy trình huỷ đơn hàng khi đã giao hàng nhưng Quý khách hàng từ chối nhận đơn hàng– Bước 1: Quý khách hàng thông báo không nhận đơn hàng kèm theo lý do cho đối tác vận chuyển hàng (shipper) của Enketnoi.

– Bước 2: Enketnoi nhận thông tin từ shipper và liên lạc với Quý khách hàng để xác nhận thông tin và thoả thuận với Quý khách hàng về các điều khoản huỷ đơn hàng .

– Bước 3: Enketnoi và Quý khách hàng cùng thực hiện các điều khoản huỷ đơn hàng đã cam kết.

Trong trường hợp Quý khách hàng từ chối thực hiện nghĩa vụ và các điều khoản huỷ đơn hàng đã cam kết, Enketnoi có quyền khoá – mà không cần thông báo trước – chức năng đặt hàng của Quý khách hàng trên website Enketnoi cho tới khi Quý khách hàng hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc cho tới khi có thỏa thuận khác giữa Enketnoi và Quý khách hàng.

  1. Chính sách hoàn tiền 

Trong trường hợp Quý khách hàng đã thanh toán cho đơn hàng nhưng sau đó phát sinh việc huỷ đơn hàng, Quý khách hàng sẽ được Enketnoi hoàn tiền theo các điều khoản sau:

– Quý khách hàng sẽ được hoàn lại số tiền tính theo công thức sau:

Số tiền được hoàn lại = Tổng số tiền Quý khách hàng thanh toán – Chi phí phát sinh do hủy đơn hàng thuộc trách nhiệm thanh toán của Quý khách hàng (nếu có)

– Enketnoi có trách nhiệm thông báo và giải thích rõ số tiền mà Quý khách hàng sẽ được hoàn lại cùng các chi phí phát sinh do huỷ đơn hàng trước khi thực hiện hoàn tiền cho Quý khách hàng.

– Đối với mã khuyến mãi đã được sử dụng khi thanh toán đơn hàng:

+ Trong trường hợp việc huỷ đơn hàng phát sinh do lỗi từ Enketnoi: Quý khách hàng sẽ được hoàn lại mã khuyến mãi để sử dụng cho đơn hàng sau, nhưng không được phép quy đổi thành tiền mặt.

+ Trong trường hợp việc huỷ đơn hàng phát sinh do lỗi từ Quý khách hàng: Quý khách hàng sẽ không được hoàn lại mã khuyến mãi.

– Quý khách hàng sẽ được hoàn tiền trong 15-30 ngày làm việc kể từ thời điểm Enketnoi xác nhận xử lý yêu cầu hoàn tiền.

– Hình thức hoàn tiền sẽ được Enketnoi thoả thuận với Quý khách hàng trong từng trường hợp cụ thể.

– Enketnoi có quyền từ chối hoàn tiền cho Quý khách hàng trong trường hợp Enketnoi phát hiện và có bằng chứng về hành vi gian lận của Quý khách hàng trong quá trình đặt hàng hoặc trong quá trình huỷ đơn hàng.

  1. Chính sách đổi / trả sản phẩm 

– Quý khách hàng vui lòng kiểm tra hàng ngay tại thời điểm nhận hàng (về mặt hàng, số lượng và chất lượng).

+ Trong trường hợp Quý khách hàng phát hiện sản phẩm nhận được không đúng với sản phẩm đã đặt, Quý khách hàng có quyền từ chối nhận đơn hàng.

+ Khi Quý khách hàng đã xác nhận với shipper về việc nhận đơn hàng, Enketnoi sẽ không cho phép đổi/trả sản phẩm.

– Quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại tới Enketnoi về việc đổi/trả sản phẩm. Enketnoi sẽ lắng nghe, trao đổi và thoả thuận phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

– Để bảo vệ quyền lợi của Quý khách hàng, trong quá trình sử dụng sản phẩm, Quý khách hàng có quyền gửi phản hồi về chất lượng sản phẩm cho Enketnoi. Enketnoi sẽ ghi nhận và đưa ra phương án đền bù hợp lý đối với từng trường hợp cụ thể.

– Enketnoi mang tinh thần cầu tiến và không ngừng hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ mỗi ngày. Nhận biết được đặc tính dễ hư hỏng của mặt hàng nông sản tươi hoặc sản phẩm sạch, lành, không sử dụng chất bảo quản, Enketnoi luôn nỗ lực cung cấp hướng dẫn bảo quản và sử dụng sản phẩm tới Quý khách hàng. Enketnoi mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng để không gây lãng phí thực phẩm xanh, sạch, lành là tâm huyết của bao người trồng có tâm.

– Nếu có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ:

   + Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

   + Hotline: 083 940 2723

   + Hỗ trợ Zalo:

   + Email hỗ trợ khách hàng: [email protected]