CHÍNH SÁCH ĐIỂM THƯỞNG

Điểm Thưởng Là Gì?

Điểm Thưởng là đơn vị thay thế tiền tệ có thể dùng thanh toán khi mua hàng trực tuyến tại Enketnoi . Điểm Thưởng sẽ không thể được tặng, chuyển qua lại giữa các tài khoản, hoặc sử dụng gộp với các mã giảm giá khác.

Tích lũy Điểm Thưởng & Giá trị quy đổi

Với mỗi đơn hàng trị giá 50.000 VNĐ mình sẽ tích được 1 Điểm Thưởng.

Mỗi 1 Điểm Thưởng trong tài khoản có giá trị tương đương 1.000 VNĐ.

Các Bước Sử Dụng Điểm Thưởng

1. Đăng nhập và kiểm tra mục Tài Khoản Của Bạn > Điểm Thưởng Của Bạn.

2. Nếu bạn đã tích lũy đủ điểm thưởng để quy đổi, hệ thống sẽ hiện nút “Dùng” màu xanh lá. Bấm “Dùng” và “Xác nhận” để nhận mã giảm giá.

3. Tiến hành đặt hàng bình thường và nhập mã giảm giá vừa quy đổi.

Lưu ý

• Điểm Thưởng chỉ được tích lũy khi bạn đã hoàn tất thanh toán cho đơn hàng.

• Bạn chỉ nhận được mã giảm giá khi tài khoản của bạn có từ 10 Điểm Thưởng trở lên (tương ứng với 10,000 VNĐ).

• Khi bạn xác nhận sử dụng Điểm Thưởng, hệ thống vừa hiển thị mã giảm giá trên website vừa gửi mã về email đã đăng ký. Nếu bạn vô tình tắt cửa sổ hiển thị mã giảm giá quy đổi, bạn có thể tìm lại mã trong email.