Recsport

RecSports Việt Nam là một mạng lưới dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.(tiếng Anh: Project – base, non – equity venture ) Là một sự hợp tác trong đó các đối tác tạo ra một dự án với một phạm vi tương đối hẹp và có một thời gian biểu rõ ràng…

RecSports Việt Nam là một mạng lưới dựa trên dự án không góp vốn cổ phần.(tiếng Anh: Project – base, non – equity venture ) Là một sự hợp tác trong đó các đối tác tạo ra một dự án với một phạm vi tương đối hẹp và có một thời gian biểu rõ ràng mà không tạo ra một pháp nhân mới.

Dự án RecSports Việt Nam hoạt động từ năm 2016. thực hiện theo chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam Số 2198/QĐ – TTg đã được Thủ Tướng phê duyệt. Gồm Pháp nhân Phi thương mại và pháp nhân thương mại cùng tham gia tạo thành mạng lưới RecSports Việt Nam tạo tác động Xã Hội bằng các hoạt động thể thao và liên quan tới thể thao.mục đích cùng hướng tới giải quyết các vấn đề Xã Hội chăm sóc sức khỏe Cộng đồng.giáo dục tích hợp STEM Sports . Du lịch thể thao Sports Tourism. Y tế thể thao Sports therapy.. và đạt mục tiêu bền vững (SDGs 3,4,8,12)

Mã số doanh nghiệp
0108719985
Số điện thoại
0986680195
Địa chỉ
Số 2 ngõ 26 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Quận/huyện
Quận Hoàng Mai
Tỉnh/thành phố
Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ
Website
https://recsports.vn/
Email
Tổng số lao động
Tên người đại diện
Nguyễn Phương Tùng
Chức vụ
File đính kèm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.